שערי תשובה לרבינו יונה

קנה תקליטור

US$10.00
קנה עכשיו

היה ראשון לסקור מוצר זהמסלולים אורך גודל בחר רצועות
1. 001 1-01-מהות התשובה והתמדתו 39:01 8.96 MB הורד
2. 002 1-02-המתאחר בתשובתו 40:54 9.39 MB הורד
3. 003 1-05#2-השונה בחטאו 40:22 9.27 MB הורד
4. 004 1-09-יסודות התשובה 40:44 9.36 MB הורד
5. 005 1-10-חרטה-עזיבת החטא 41:26 9.52 MB הורד
6. 006 1-12-יגון על חטאיו 43:52 10.08 MB הורד
7. 007 1-15-בכי ודמעות 38:25 8.83 MB הורד
8. 008 1-16-דאגה מעונותיו 42:09 9.68 MB הורד
9. 009 1-20-תוספות יר''ש שלא ישוב לחטאו 40:32 9.31 MB הורד
10. 010 1-21-בושה 41:16 9.48 MB הורד
11. 011 1-23-כניעה 43:19 9.95 MB הורד
12. 012 1-26-גאוה 39:38 9.11 MB הורד
13. 013 1-29-הכנעה במעשה 38:24 8.82 MB הורד
14. 014 1-30-שבירת התאוה #1 42:11 9.69 MB הורד
15. 015 1-32-שבירת התאוה #2 40:01 9.19 MB הורד
16. 016 1-33-שבירת התאוה #3 41:06 9.44 MB הורד
17. 017 1-35-תיקונים ע''י קיום מצוות 39:39 9.11 MB הורד
18. 018 1-36-חיפוש דרכים 40:59 9.41 MB הורד
19. 019 1-40-מחלוקת 43:49 10.06 MB הורד
20. 020 1-44-חומר בין אדם לחבירו ותיקונם 42:23 9.73 MB הורד
21. 021 1-47-גודל הכפרה ע''י צדקה וחסד 40:39 9.34 MB הורד
22. 022 1-48-באותו מקום-זיכוי הרבים 39:44 9.13 MB הורד
23. 023 1-51-דברים המעכבים התשובה #1 40:20 9.26 MB הורד
24. 024 1-52#1-דברים המעכבים התשובה #2 39:34 9.09 MB הורד
25. 025 1-52#2-דברים המעכבים התשובה #3 37:55 8.71 MB הורד
26. 026 1-52#3-דברים המעכבים התשובה #4 37:17 8.57 MB הורד
27. 027 1-52#4-דברים המעכבים התשובה #5 42:15 9.70 MB הורד
28. 028 1-52#5-דברים המעכבים התשובה #6 39:45 9.13 MB הורד
29. 029 2-01-דברים המעוררים לתשובה 39:42 9.12 MB הורד
30. 030 2-02-שלא לתלות היסורים במקרה 40:28 9.30 MB הורד
31. 031 2-03-פרטי מיני יסורים בגוף ונפש 43:12 9.92 MB הורד
32. 032 2-04-קבלת יסורים באהבה 36:51 8.47 MB הורד
33. 033 2-05#2-תשובה ותפילה ביום צרה 39:58 9.18 MB הורד
34. 034 2-07-זקנה ובחרות 40:52 9.39 MB הורד
35. 035 2-08#1-ענינים שצריכים עליו תשובה 44:11 10.15 MB הורד
36. 036 2-08#2-ענינים שצריכים עליו תשובה 41:58 9.64 MB הורד
37. 037 2-08#3-ענינים שצריכים עליו תשובה 44:00 10.11 MB הורד
38. 038 2-08#4-ענינים שצריכים עליו תשובה 42:12 9.69 MB הורד
39. 039 2-09-להתחזק ביותר בימי הזקנה 40:07 9.22 MB הורד
40. 040 2-10-קבלת תוכחה באהבה 40:26 9.29 MB הורד
41. 041 2-13-לימוד ספרי מוסר 40:35 9.32 MB הורד
42. 042 2-14-ימים נוראים 35:56 8.26 MB הורד
43. 043 2-15-זכרון יום המיתה 41:32 9.54 MB הורד
44. 044 2-17#2-קנאה תאוה וכבוד 37:58 8.72 MB הורד
45. 045 2-19#2-עוה''ז ארעי והבל 40:39 9.34 MB הורד
46. 046 2-21-היום קצר והמלכה מרובה 41:37 9.56 MB הורד
47. 047 2-25-משנת עקביא בן מהללאל 43:35 10.01 MB הורד
48. 048 2-26#1-אם אין אני לי מי לי 43:06 9.90 MB הורד
49. 049 2-26#2-אם לא עכשיו אמתי 40:43 9.35 MB הורד
50. 050 3-001-תועלת ידיעת חומר המצוות 40:38 9.33 MB הורד
51. 051 3-004-חמורים דברי סופרים #1 38:17 8.80 MB הורד
52. 052 3-006-חמורים דברי סופרים #2 42:54 9.85 MB הורד
53. 053 3-007-חמורים דברי סופרים #3 40:46 9.36 MB הורד
54. 054 3-008#2-חומר עבר ושנה שנעשה כהית 37:01 8.51 MB הורד
55. 055 3-008#3-פרישה מן הציבור 35:20 8.12 MB הורד
56. 056 3-009#1-לברוח מנסיונות 42:51 9.84 MB הורד
57. 057 3-009#2-מי שאין לו אלא תורה 42:09 9.68 MB הורד
58. 058 3-010-חומר ביטול מצוות עשה 41:37 9.56 MB הורד
59. 059 3-013-הזכרת ש''ש - ברכות 39:53 9.16 MB הורד
60. 060 3-014-מצוות תלמוד תורה 40:37 9.33 MB הורד
61. 061 3-015-לימוד יר''ש וחשבון הנפש 39:18 9.03 MB הורד
62. 062 3-016-כח התגברות לבחירה 42:19 9.72 MB הורד
63. 063 3-017#2-מצוות עשה התלויות בלב 40:28 9.30 MB הורד
64. 064 3-017#3-להחשיב ולהחזיק עובדי השם 38:54 8.94 MB הורד
65. 065 3-020-ערכאות וד''ת-כיבוד או''א 39:12 9.01 MB הורד
66. 066 3-022-תפילין-ציצית-מזוזה 38:36 8.87 MB הורד
67. 067 3-024#1-חומר גזל 39:40 9.11 MB הורד
68. 068 3-024#2-אונאת דברים 39:58 9.18 MB הורד
69. 069 3-025-חומר ריבית 41:06 9.44 MB הורד
70. 070 3-026#2-חומר לאוין שאין בהם מעשה 37:51 8.70 MB הורד
71. 071 3-027-זכירת השי''ת 38:40 8.88 MB הורד
72. 072 3-028-זכירת התורה 40:28 9.30 MB הורד
73. 073 3-031-מורה ודאגה מחסרון בטחון 37:48 8.69 MB הורד
74. 074 3-034-מדת הגאוה 40:02 9.20 MB הורד
75. 075 3-035-טובת עין-רחמנות ואכזריות 36:58 8.50 MB הורד
76. 076 3-038-נטירה-שנאה 39:16 9.02 MB הורד
77. 077 3-040-תיקון המחשבה 44:05 10.13 MB הורד
78. 078 3-042-קבלת לשה''ר-לא תחמוד 40:14 9.24 MB הורד
79. 079 3-044-דברי קדושה נגד ערוה ומקום 40:33 9.32 MB הורד
80. 080 3-045-שבועה-קללה 40:45 9.36 MB הורד
81. 081 3-048-אונאת דברים 41:15 9.47 MB הורד
82. 082 3-050-אחרי רבים לרעות-חיבור לרשע 40:01 9.19 MB הורד
83. 083 3-052-לפני עוור-רכילות 38:51 8.93 MB הורד
84. 084 3-058-מחלוקת 41:18 9.49 MB הורד
85. 085 3-060-לא תרדה בו בפרך 41:20 9.50 MB הורד
86. 086 3-067-מצוות הלוואה 40:17 9.25 MB הורד
87. 087 3-069-איסור לא תלין במתים 41:49 9.61 MB הורד
88. 088 3-072-תוכחה-מחאה 38:40 8.88 MB הורד
89. 089 3-084-נדרים 41:04 9.43 MB הורד
90. 090 3-085-לימוד הלכה 41:16 9.48 MB הורד
91. 091 3-088-מליחת בשר-הכאה-פאת זקן ורא 38:53 8.93 MB הורד
92. 092 3-089#1-שעטנז קריבה לעריות לפני 42:11 9.69 MB הורד
93. 093 3-082-בל תשחית-שמירה מסכנה 41:11 9.46 MB הורד
94. 094 3-083-ערלה-כלאים-גיד הנשה-גניבה 38:00 8.73 MB הורד
95. 095 3-086-כישוף דרכי האמורי 39:57 9.18 MB הורד
96. 096 3-087-צידוק מידות ומשקלות 39:44 9.13 MB הורד
97. 097 3-089#2-ריבית-בל תשקצו 38:27 8.83 MB הורד
98. 098 3-096-מאכלות אסורות-שחיטה 42:37 9.79 MB הורד
99. 099 3-097-דיינים ודין תורה 45:22 10.42 MB הורד
100. 100 3-099-מלאכת יו''ט וחוה''מ 41:50 9.61 MB הורד
101. 101 3-102-הקדש בזמה''ז-קדושת ביהמ''ד 36:54 8.48 MB הורד
102. 102 3-106-לימוד למעשה-מיתה וכרת-גזיל 43:07 9.90 MB הורד
103. 103 3-111-מוציא שם רע 42:01 9.65 MB הורד
104. 104 3-114-הליכה לבימ''ד-כבוד רבו-צדק 37:56 8.72 MB הורד
105. 105 3-119-חייבי כריתות 40:16 9.25 MB הורד
106. 106 3-126-חייבי מיתות בי''ד ומידה כנ 39:54 9.17 MB הורד
107. 107 3-136-חומר עבירות שאדם דש בעקביו 38:37 8.87 MB הורד
108. 108 3-143-תכלית האדם בעולמו 39:52 9.16 MB הורד
109. 109 3-144-מלאכת חוה''מ 40:37 9.33 MB הורד
110. 110 3-147-כבוד ובזיון ת''ח 40:17 9.25 MB הורד
111. 111 3-149#2-כבוד לרשעים 42:42 9.81 MB הורד
112. 112 3-153-ספרים חיצוניים 38:42 8.89 MB הורד
113. 113 3-154-עסק תורה-קידוש השם 40:35 9.32 MB הורד
114. 114 3-159-שונאי ד'-מואס ומונע אחרים 42:56 9.86 MB הורד
115. 115 3-162-הנהגת הציבור 40:35 9.32 MB הורד
116. 116 3-168-אל תפרוש מן הציבור 39:52 9.16 MB הורד
117. 117 3-171-ליצנות #1 44:17 10.17 MB הורד
118. 118 3-177-ליצנות #2 35:20 8.12 MB הורד
119. 119 3-178-אמת ושקר #1 40:43 9.35 MB הורד
120. 120 3-181-אמת ושקר #2 41:18 9.49 MB הורד
121. 121 3-184-אמת ושקר #3 40:37 9.33 MB הורד
122. 122 3-187-חנופה #1 41:16 9.48 MB הורד
123. 123 3-192-חנופה #2 41:38 9.56 MB הורד
124. 124 3-194-חנופה #3 40:33 9.31 MB הורד
125. 125 3-200-לשון הרע #1 41:42 9.58 MB הורד
126. 126 3-209-לשון הרע #2 38:54 8.94 MB הורד
127. 127 3-211-לשון הרע #3 39:33 9.09 MB הורד
128. 128 3-214-לשון הרע #4 39:35 9.09 MB הורד
129. 129 3-218#2-לשון הרע #5 42:53 9.85 MB הורד
130. 130 3-222-לשון הרע #6 42:15 9.71 MB הורד
131. 131 3-226-לשון הרע #7 43:20 9.95 MB הורד
132. 132 3-229-ניבול פה-נרגן-שמירת הדיבור 38:25 8.83 MB הורד
133. 133 4-01-תשובה-יסורים-תענית 40:49 9.38 MB הורד
134. 134 4-06-חילוקי כפרה-אכילה עריו''כ 42:53 9.85 MB הורד
135. 135 4-11-תיקוני תשובה 40:11 9.23 MB הורד
136. 136 4-12#2-תכלית היסורים 40:07 9.22 MB הורד
137. 137 4-14-חומר שוגג 39:23 9.05 MB הורד
138. 138 4-17-תיקון גזל 42:50 9.84 MB הורד
139. 139 4-19-אונאת דברים 40:13 9.24 MB הורד
140. 140 4-20-וידוי 44:38 10.25 MB הורד
141. 141 יסוד התשובה #1-לא להתייאש מן תשו 42:50 9.84 MB הורד
142. 142 יסוד התשובה #2-תיקוני חטא 39:47 9.14 MB הורד
143. 143 יסוד התשובה #3-עקשנות תמידות בעב 38:28 8.84 MB הורד
144. 144 יסוד התשובה #4-תשובה בכל מצב 40:35 9.32 MB הורד

פרטים

שערי תשובה לרבינו יונה

מידע נוסף

Image Code MP3-000941f+
multi CD No
Minimum Quantity For Donation 5
test_price לא זמין

רשום סקירה שלך

אתה סוקר: שערי תשובה לרבינו יונה

השתמש ברווחים בכדי להפריד את התגים. השתמש ב (') במשפטים