01 בראשית תשס''ט-תשע''ב

קנה תקליטור

US$10.00
קנה עכשיו

היה ראשון לסקור מוצר זהמסלולים אורך גודל בחר רצועות
1. 01-1 עש''ק בראשית תשס''ט 35:17 6.08 MB הורד
2. 01-2 עש''ק בראשית תשס''ט 34:28 5.94 MB הורד
3. 02-1 עש''ק בראשית תש''ע 41:50 7.20 MB הורד
4. 02-2 עש''ק בראשית תש''ע 42:07 7.25 MB הורד
5. 03-1 חזרה על ס''ג בראשית תש''ע 29:39 5.11 MB הורד
6. 03-2 חזרה על ס''ג בראשית תש''ע 30:46 5.30 MB הורד
7. 03-3 חזרה על ס''ג בראשית תש''ע 29:30 5.09 MB הורד
8. 04 עש''ק בראשית תשע''א 40:08 6.91 MB הורד
9. 05-1 חזרה ס''ג בראשית תשע''א 36:23 6.27 MB הורד
10. 05-2 חזרה ס''ג בראשית תשע''א 37:17 6.42 MB הורד
11. 06 עש''ק בראשית תשע''ב 38:45 6.67 MB הורד
12. 07-1 עש''ק נח תשס''ט 33:45 5.81 MB הורד
13. 07-2 עש''ק נח תשס''ט 34:11 5.89 MB הורד
14. 08-1 עש''ק נח תש''ע 40:41 7.01 MB הורד
15. 08-2 עש''ק נח תש''ע 41:29 7.14 MB הורד
16. 09-1 חזרה על ס''ג נח תש''ע 43:06 7.42 MB הורד
17. 09-2 חזרה על ס''ג נח תש''ע 43:25 7.47 MB הורד
18. 10-1 עש''ק נח תשע''א 43:37 7.51 MB הורד
19. 10-2 עש''ק נח תשע''א 42:47 7.37 MB הורד
20. 11-1 חזרה על ס''ג נח תשע''א 42:04 7.24 MB הורד
21. 11-2 חזרה על ס''ג נח תשע''א 42:51 7.38 MB הורד
22. 12-1 עש''ק נח תשע''ב 41:17 7.11 MB הורד
23. 12-2 עש''ק נח תשע''ב 42:01 7.24 MB הורד
24. 13-1 עש''ק לך לך תשס''ט 30:06 5.19 MB הורד
25. 13-2 עש''ק לך לך תשס''ט 30:14 5.21 MB הורד
26. 13-3 עש''ק לך לך תשס''ט 30:37 5.28 MB הורד
27. 14-1 עש''ק לך לך תש''ע 41:03 7.07 MB הורד
28. 14-2 עש''ק לך לך תש''ע 43:47 7.54 MB הורד
29. 15-1 חזרה על ס''ג לך לך תש''ע 42:53 7.38 MB הורד
30. 15-2 חזרה על ס''ג לך לך תש''ע 43:31 7.49 MB הורד
31. 16-1 עש''ק לך לך תשע''א 28:54 4.98 MB הורד
32. 16-2 עש''ק לך לך תשע''א 28:56 4.99 MB הורד
33. 16-3 עש''ק לך לך תשע''א 30:04 5.18 MB הורד
34. 17-1 חזרה על ס''ג לך לך תשע''א 30:15 5.21 MB הורד
35. 17-2 חזרה על ס''ג לך לך תשע''א 29:47 5.13 MB הורד
36. 17-3 חזרה על ס''ג לך לך תשע''א 31:42 5.46 MB הורד
37. 18-1 עש''ק לך לך תשע''ב 40:17 6.94 MB הורד
38. 18-2 עש''ק לך לך תשע''ב 40:37 6.99 MB הורד
39. 19 חזרה ס''ג לך לך תשע''ב-חלק 49:11 8.46 MB הורד
40. 20-1 עש''ק וירא תשס''ט 40:26 6.96 MB הורד
41. 20-2 עש''ק וירא תשס''ט 41:00 7.06 MB הורד
42. 21-1 חזרה על ס''ג וירא תשס''ט 41:46 7.19 MB הורד
43. 21-2 חזרה על ס''ג וירא תשס''ט 41:53 7.21 MB הורד
44. 22-1 עש''ק וירא תש''ע 29:00 5.00 MB הורד
45. 22-2 עש''ק וירא תש''ע 28:48 4.97 MB הורד
46. 22-3 עש''ק וירא תש''ע 29:19 5.05 MB הורד
47. 23-1 חזרה על ס''ג וירא תש''ע 38:07 6.56 MB הורד
48. 23-2 חזרה על ס''ג וירא תש''ע 37:18 6.43 MB הורד
49. 24-1 עש''ק וירא תשע''א 35:04 6.04 MB הורד
50. 24-2 עש''ק וירא תשע''א 34:26 5.93 MB הורד
51. 24-3 עש''ק וירא תשע''א 34:58 6.03 MB הורד
52. 25-1 חזרה על ס''ג וירא תשע''א 32:27 5.59 MB הורד
53. 25-2 חזרה על ס''ג וירא תשע''א 31:38 5.45 MB הורד
54. 25-3 חזרה על ס''ג וירא תשע''א 28:29 4.91 MB הורד
55. 26-1 עש''ק וירא תשע''ב 41:11 7.09 MB הורד
56. 26-2 עש''ק וירא תשע''ב 42:51 7.38 MB הורד
57. 27-1 חזרה על ס''ג וירא תשע''ב 40:56 7.05 MB הורד
58. 27-2 חזרה על ס''ג וירא תשע''ב 01:00:31 10.41 MB הורד
59. 28-1 עש''ק חיי שרה תשס''ט 40:07 6.91 MB הורד
60. 28-2 עש''ק חיי שרה תשס''ט 41:02 7.06 MB הורד
61. 29-1 חזרה ס''ג חיי שרה תשס''ט 33:56 5.85 MB הורד
62. 29-2 חזרה ס''ג חיי שרה תשס''ט 32:24 5.58 MB הורד
63. 29-3 חזרה ס''ג חיי שרה תשס''ט 36:28 6.28 MB הורד
64. 30-1 עש''ק חיי שרה תש''ע 32:43 5.64 MB הורד
65. 30-2 עש''ק חיי שרה תש''ע 32:26 5.59 MB הורד
66. 30-3 עש''ק חיי שרה תש''ע 23:22 4.03 MB הורד
67. 31 חזרה על ס''ג חיי שרה תש''ע 26:17 4.53 MB הורד
68. 32-1 עש''ק חיי שרה תשע''א 33:43 5.81 MB הורד
69. 32-2 עש''ק חיי שרה תשע''א 32:15 5.56 MB הורד
70. 32-3 עש''ק חיי שרה תשע''א 35:00 6.03 MB הורד
71. 33-1 חזרה ס''ג חיי שרה תשע''א 32:57 5.68 MB הורד
72. 33-2 חזרה ס''ג חיי שרה תשע''א 33:21 5.75 MB הורד
73. 33-3 חזרה ס''ג חיי שרה תשע''א 27:26 4.73 MB הורד
74. 34-1 עש''ק חיי שרה תשע''ב 41:19 7.12 MB הורד
75. 34-2 עש''ק חיי שרה תשע''ב 42:45 7.36 MB הורד
76. 35-1 חזרה על ס''ג חיי שרה תשע''ב 33:35 5.79 MB הורד
77. 35-2 חזרה על ס''ג חיי שרה תשע''ב 34:13 5.89 MB הורד
78. 35-3 חזרה על ס''ג חיי שרה תשע''ב 33:21 5.75 MB הורד
79. 36-1 עש''ק תולדות תשס''ט 35:04 6.04 MB הורד
80. 36-2 עש''ק תולדות תשס''ט 34:27 5.93 MB הורד
81. 37-1 עש''ק תולדות תש''ע 42:31 7.32 MB הורד
82. 37-2 עש''ק תולדות תש''ע 42:40 7.35 MB הורד
83. 38-1 חזרה על ס''ג תולדות תש''ע 30:16 5.22 MB הורד
84. 38-2 חזרה על ס''ג תולדות תש''ע 29:16 5.04 MB הורד
85. 38-3 חזרה על ס''ג תולדות תש''ע 30:48 5.31 MB הורד
86. 39-1 עש''ק תולדות תשע''א 33:13 5.72 MB הורד
87. 39-2 עש''ק תולדות תשע''א 33:04 5.70 MB הורד
88. 39-3 עש''ק תולדות תשע''א 33:17 5.73 MB הורד
89. 40-1 חזרה על ס''ג תולדות תשע''א 29:17 5.05 MB הורד
90. 40-2 חזרה על ס''ג תולדות תשע''א 30:20 5.23 MB הורד
91. 40-3 חזרה על ס''ג תולדות תשע''א 29:40 5.11 MB הורד
92. 41-1 עש''ק תולדות תשע''ב 41:09 7.08 MB הורד
93. 41-2 עש''ק תולדות תשע''ב 41:04 7.07 MB הורד
94. 42 חזרה על ס''ג תולדות תשע''ב 32:56 5.67 MB הורד
95. 43-1 עש''ק ויצא תשס''ט 26:44 4.61 MB הורד
96. 43-2 עש''ק ויצא תשס''ט 28:14 4.87 MB הורד
97. 44-1 ליל שישי ויצא תש''ע 32:22 5.58 MB הורד
98. 44-2 ליל שישי ויצא תש''ע 32:47 5.65 MB הורד
99. 44-3 ליל שישי ויצא תש''ע 32:27 5.59 MB הורד
100. 45-1 חזרה על ס''ג ויצא תש''ע 40:09 6.91 MB הורד
101. 45-2 חזרה על ס''ג ויצא תש''ע 41:04 7.07 MB הורד
102. 46-1 עש''ק ויצא תשע''א 42:32 7.32 MB הורד
103. 46-2 עש''ק ויצא תשע''א 42:59 7.40 MB הורד
104. 47-1 חזרה על ס''ג ויצא תשע''א 32:09 5.54 MB הורד
105. 47-2 חזרה על ס''ג ויצא תשע''א 32:51 5.66 MB הורד
106. 47-3 חזרה על ס''ג ויצא תשע''א 32:00 5.52 MB הורד
107. 48-1 עש''ק ויצא תשע''ב 41:35 7.16 MB הורד
108. 48-2 עש''ק ויצא תשע''ב 41:51 7.21 MB הורד
109. 49-1 חזרה על ס''ג ויצא תשע''ב 37:32 6.47 MB הורד
110. 49-2 חזרה על ס''ג ויצא תשע''ב 37:21 6.43 MB הורד
111. 49-3 חזרה על ס''ג ויצא תשע''ב 38:42 6.67 MB הורד
112. 50-1 עש''ק וישלח תשס''ט 34:51 6.00 MB הורד
113. 50-2 עש''ק וישלח תשס''ט 35:04 6.04 MB הורד
114. 51-1 חזרה על ס''ג וישלח תש''ע 31:58 5.51 MB הורד
115. 51-2 חזרה על ס''ג וישלח תש''ע 32:10 5.54 MB הורד
116. 51-3 חזרה על ס''ג וישלח תש''ע 34:07 5.88 MB הורד
117. 52-1 ליל שישי וישלח-ע''א-ארה''ב 39:47 6.85 MB הורד
118. 52-2 ליל שישי וישלח-ע''א-ארה''ב 39:58 6.88 MB הורד
119. 52-3 ליל שישי וישלח-ע''א-ארה''ב 42:10 7.26 MB הורד
120. 53-1 חזרה ס''ג וישלח-ע''א-ארה''ב 37:56 6.53 MB הורד
121. 53-2 חזרה ס''ג וישלח-ע''א-ארה''ב 38:22 6.61 MB הורד
122. 53-3 חזרה ס''ג וישלח-ע''א-ארה''ב 37:31 6.46 MB הורד
123. 53-4 חזרה ס''ג וישלח-ע''א-ארה''ב 37:59 6.54 MB הורד
124. 53-5 חזרה ס''ג וישלח-ע''א-ארה''ב 37:22 6.44 MB הורד
125. 53-6 חזרה ס''ג וישלח-ע''א-ארה''ב 34:48 6.00 MB הורד
126. 54-1 עש''ק וישלח תשע''ב 43:04 7.42 MB הורד
127. 54-2 עש''ק וישלח תשע''ב 42:23 7.30 MB הורד
128. 55-1 חזרה על ס''ג וישלח תשע''ב 39:48 6.85 MB הורד
129. 55-2 חזרה על ס''ג וישלח תשע''ב 40:14 6.93 MB הורד
130. 55-3 חזרה על ס''ג וישלח תשע''ב 39:06 6.73 MB הורד
131. 56-1 עש''ק וישב תשס''ט 37:11 6.40 MB הורד
132. 56-2 עש''ק וישב תשס''ט 35:50 6.17 MB הורד
133. 57-1 ליל שישי וישב תש''ע 35:12 6.07 MB הורד
134. 57-2 ליל שישי וישב תש''ע 34:26 5.93 MB הורד
135. 57-3 ליל שישי וישב תש''ע 35:21 6.09 MB הורד
136. 58-1 חזרה על ס''ג וישב תש''ע 29:05 5.01 MB הורד
137. 58-2 חזרה על ס''ג וישב תש''ע 29:04 5.01 MB הורד
138. 58-3 חזרה על ס''ג וישב תש''ע 29:05 5.01 MB הורד
139. 59-1 עש''ק וישב תשע''א 28:44 4.95 MB הורד
140. 59-2 עש''ק וישב תשע''א 29:06 5.02 MB הורד
141. 59-3 עש''ק וישב תשע''א 27:59 4.83 MB הורד
142. 60-1 חזרה על ס''ג וישב תשע''א 29:18 5.05 MB הורד
143. 60-2 חזרה על ס''ג וישב תשע''א 28:38 4.94 MB הורד
144. 60-3 חזרה על ס''ג וישב תשע''א 28:36 4.93 MB הורד
145. 61-1 עש''ק וישב תשע''ב 41:30 7.14 MB הורד
146. 61-2 עש''ק וישב תשע''ב 41:46 7.19 MB הורד
147. 62-1 חזרה על ס''ג וישב תשע''ב 35:56 6.19 MB הורד
148. 62-2 חזרה על ס''ג וישב תשע''ב 36:00 6.20 MB הורד
149. 62-3 חזרה על ס''ג וישב תשע''ב 36:36 6.30 MB הורד
150. 63-1 עש''ק מקץ תשס''ט 33:15 5.73 MB הורד
151. 63-2 עש''ק מקץ תשס''ט 34:27 5.94 MB הורד
152. 63-3 עש''ק מקץ תשס''ט 34:06 5.88 MB הורד
153. 64-1 ליל שישי מקץ תש''ע 35:11 6.06 MB הורד
154. 64-2 ליל שישי מקץ תש''ע 35:45 6.16 MB הורד
155. 64-3 ליל שישי מקץ תש''ע 33:21 5.75 MB הורד
156. 65-1 חזרה על ס''ג מקץ תש''ע 32:00 5.51 MB הורד
157. 65-2 חזרה על ס''ג מקץ תש''ע 32:00 5.51 MB הורד
158. 65-3 חזרה על ס''ג מקץ תש''ע 32:39 5.63 MB הורד
159. 66-1 עש''ק מקץ תשע''א 41:00 7.06 MB הורד
160. 66-2 עש''ק מקץ תשע''א 40:58 7.05 MB הורד
161. 67 ליל שישי מקץ-ע''ב-בסעודת חנוכה 36:19 6.26 MB הורד
162. 68-1 חזרה ס''ג מקץ-שבת חנוכה-ע''ב 33:51 5.83 MB הורד
163. 68-2 חזרה ס''ג מקץ-שבת חנוכה-ע''ב 34:00 5.86 MB הורד
164. 68-3 חזרה ס''ג מקץ-שבת חנוכה-ע''ב 33:18 5.74 MB הורד
165. 69-1 עש''ק ויגש תשס''ט 40:10 6.92 MB הורד
166. 69-2 עש''ק ויגש תשס''ט 40:38 7.00 MB הורד
167. 70-1 עש''ק ויגש תש''ע 28:28 4.91 MB הורד
168. 70-2 עש''ק ויגש תש''ע 29:26 5.07 MB הורד
169. 70-3 עש''ק ויגש תש''ע 28:59 5.00 MB הורד
170. 71-1 חזרה על ס''ג ויגש תש''ע 31:54 5.50 MB הורד
171. 71-2 חזרה על ס''ג ויגש תש''ע 31:33 5.44 MB הורד
172. 71-3 חזרה על ס''ג ויגש תש''ע 32:08 5.54 MB הורד
173. 72-1 עש''ק ויגש תשע''א 41:02 7.07 MB הורד
174. 72-2 עש''ק ויגש תשע''א 41:49 7.20 MB הורד
175. 73-1 חזרה על ס''ג ויגש תשע''א 31:56 5.50 MB הורד
176. 73-2 חזרה על ס''ג ויגש תשע''א 32:04 5.53 MB הורד
177. 73-3 חזרה על ס''ג ויגש תשע''א 32:31 5.60 MB הורד
178. 74-1 עש''ק ויגש תשע''ב 36:48 6.34 MB הורד
179. 74-2 עש''ק ויגש תשע''ב 37:43 6.50 MB הורד
180. 75-1 חזרה על ס''ג ויגש תשע''ב 29:59 5.17 MB הורד
181. 75-2 חזרה על ס''ג ויגש תשע''ב 29:37 5.10 MB הורד
182. 76-1 עש''ק ויחי תשס''ט 40:15 6.93 MB הורד
183. 76-2 עש''ק ויחי תשס''ט 40:43 7.01 MB הורד
184. 77-1 עש''ק ויחי תש''ע 40:01 6.89 MB הורד
185. 77-2 עש''ק ויחי תש''ע 40:41 7.00 MB הורד
186. 78-1 חזרה על ס''ג ויחי תש''ע 30:35 5.27 MB הורד
187. 78-2 חזרה על ס''ג ויחי תש''ע 31:44 5.47 MB הורד
188. 78-3 חזרה על ס''ג ויחי תש''ע 31:07 5.36 MB הורד
189. 79-1 עש''ק ויחי תשע''א 37:17 6.42 MB הורד
190. 79-2 עש''ק ויחי תשע''א 35:51 6.18 MB הורד
191. 80-1 חזרה על ס''ג ויחי תשע''א 33:55 5.84 MB הורד
192. 80-2 חזרה על ס''ג ויחי תשע''א 34:03 5.87 MB הורד
193. 80-3 חזרה על ס''ג ויחי תשע''א 32:59 5.68 MB הורד
194. 81-1 עש''ק ויחי תשע''ב 34:58 6.02 MB הורד
195. 81-2 עש''ק ויחי תשע''ב 33:46 5.82 MB הורד
196. 82-1 חזרה על ס''ג ויחי תשע''ב 29:51 5.15 MB הורד
197. 82-2 חזרה על ס''ג ויחי תשע''ב 30:09 5.20 MB הורד
198. 82-3 חזרה על ס''ג ויחי תשע''ב 29:41 5.12 MB הורד
199. 82-4 חזרה על ס''ג ויחי תשע''ב 29:51 5.15 MB הורד
200. 82-5 חזרה על ס''ג ויחי תשע''ב 30:55 5.33 MB הורד
201. 82-6 חזרה על ס''ג ויחי תשע''ב 29:32 5.09 MB הורד

פרטים

01 בראשית תשס\'\'ט-תשע\'\'ב

מידע נוסף

Image Code MP3-000947f+
multi CD No
Minimum Quantity For Donation 5
test_price לא

רשום סקירה שלך

אתה סוקר: 01 בראשית תשס''ט-תשע''ב

השתמש ברווחים בכדי להפריד את התגים. השתמש ב (') במשפטים