Display track detail

02 שמות תשע''ה-תשע''ז

קנה תקליטור

US$10.00
קנה עכשיו

היה ראשון לסקור מוצר זהמסלולים אורך גודל בחר רצועות
1. 01 שמות ע''ה-תפילה, שובבי''ם 59:03 13.54 MB הורד
2. 02 שמות ע''ו-שובבי''ם-התחדשות 58:40 10.09 MB הורד
3. 03 שמות ע''ז-חשבונו של עולם 01:01:29 10.58 MB הורד
4. 04 וארא ע''ה-הלימוד מצרים 59:28 10.23 MB הורד
5. 05 וארא ע''ו-תשובה בשמחה 01:00:36 10.43 MB הורד
6. 06 ה' וארא ע''ו-שובבי''ם ישיבה צעלים 26:50 4.63 MB הורד
7. 07 וארא ע''ז-מסירת נפש-שובבי'ם 57:10 9.84 MB הורד
8. 08 א' וארא ע''ז גזרת הגיוס-כולל שאפר 29:48 5.14 MB הורד
9. 09 בא ע''ה-חוצפה יסגי-שמירת עינים 49:32 8.53 MB הורד
10. 10 בא ע''ו-תפילה 58:04 9.99 MB הורד
11. 11 בא ע''ו-רמב''ן סוף פ' בא-כולל 49:02 8.44 MB הורד
12. 12 בא ע''ז-פרוטה פרוטה מצטרפת 59:43 10.28 MB הורד
13. 13 ה'-בא ע''ז שובבי'ם ביש' שאפראן 44:21 7.64 MB הורד
14. 14 בשלח ע''ה-ביד רמה,חיטוטי שכבי 57:10 9.84 MB הורד
15. 15 בשלח ע''ו-מאה ברכות 01:00:17 10.37 MB הורד
16. 16 בשלח ע''ז-שמירת עינים 01:02:40 10.78 MB הורד
17. 17 בשלח ע''ז-קביעות בעבודת ד'-בכולל 48:43 8.39 MB הורד
18. 18 יתרו ע''ה-בנינו יהיו עריבים-חינוך 55:39 9.58 MB הורד
19. 19 יתרו ע''ו-עזות דקדושה 59:17 10.20 MB הורד
20. 20 יתרו ע''ז-כפה עליהם הר כגיגית 59:27 10.23 MB הורד
21. 21 ג' יתרו ע''ז-כולל מעוררי השחר 31:46 5.48 MB הורד
22. 22 משפטים ע''ה-נסיון עוני ועושר-אמונ 55:52 9.61 MB הורד
23. 23 משפטים ע''ו-ממון חבירו 01:00:00 10.32 MB הורד
24. 24 משפטים ע''ז-שלום,דיני ממונות 01:01:01 10.50 MB הורד
25. 25 תרומה ע''ה-מרבין בשמחה 59:25 10.22 MB הורד
26. 26 תרומה ע''ו-שמירת עינים 58:41 10.10 MB הורד
27. 27 תרומה ע''ז-ר'''ח אדר,הקדים שקליהם 01:01:02 10.50 MB הורד
28. 28 תצוה ע''ה-השי''ת הוא בכל מצב 01:00:23 10.39 MB הורד
29. 29 תצוה ע''ו-תשובה במסירות נפש 58:39 10.09 MB הורד
30. 30 תצוה ע''ז-ז' אדר-מחיית עמלק 58:59 10.15 MB הורד
31. 31 תצוה ע''ז-הכנה לפורים-כה תאמר 17:01 2.94 MB הורד
32. 32 תשא ע''ה-לפורים-מחצית השקל 56:22 9.70 MB הורד
33. 33 תשא ע''ו-פורים קטן,גיוס 01:00:16 10.37 MB הורד
34. 34 ויק''פ ע''ה-השראת שכינה ע'י צניעו 56:04 9.65 MB הורד
35. 35 ויקהל ע''ו-צניעות-לאנגע שייטלעך 59:25 10.22 MB הורד
36. 36 ויק''פ ע''ז פירותיהם בעוה''ז והקר 01:00:40 10.44 MB הורד
37. 37 ה' ויק''פ ע''ז-החודש ביש' לצעירים 45:16 7.79 MB הורד
38. 38 פקודי ע''ו-שבת שקלים 59:54 10.31 MB הורד

פרטים

02 שמות תשע\'\'ה-תשע\'\'ז

מידע נוסף

Image Code MP3-001506f+
multi CD No
Minimum Quantity For Donation 5
test_price לא

רשום סקירה שלך

אתה סוקר: 02 שמות תשע''ה-תשע''ז

השתמש ברווחים בכדי להפריד את התגים. השתמש ב (') במשפטים